Archive for the ‘LÂM TÌ NI’ Category

Đường đến đất Phật: Lâm Tỳ Ni và Việt Nam Phật Quốc tự

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày Tháng Chín 12, 2007

Chùa Việt Nam trên đất Phật

Đăng bởi: Tịnh Tâm ngày Tháng Chín 12, 2007

Hành trình đi đến các Thánh Địa Phật Giáo

Đăng bởi: datphat ngày Tháng Chín 7, 2007

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.